OPŠTINA ERDUT

Opština Erdut nalazi se na najistočnijem delu Hrvatske u Osječko-baranjskoj županiji. Ekonomsku bazu čine poljoprivreda, trgovina, a poslednjih 15 godina održivi razvoj turizma. Opština Erdut ima nekoliko prirodnih i kulturnih atrakcija i uspostavila je turizam kao jedan od glavnih pokretača razvoja. Neke od njih su: Erdutsko vinogradarstvo i vinogradarski region sa statusom zaštićenog pejzaža, vinarija Erdut u okviru nekadašnjeg letnjeg imanja Adamović-Cseh, poznata po kapacitetu drvenih buradi od 75.000l, uvrštenu u Ginisovu knjigu rekorda. Dunav i Drava pružaju odlične preduslove za razvoj rekreativnog i aktivnog turizma. Područje opštine je zaštićeno u okviru ekološke mreže NATURA 2000 i posebnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Kulturna baština obuhvata: 12 arheoloških nalazišta, 2 etnološka objekta i nekoliko lokacija vezanih za Drugi svetski rat. Tu je i poznato Marijansko hodočasničko mesto u Aljmašu, srednjovekovna Erdutska kula, rodno mesto svetskog klimatologa i naučnika Milutina Milankovića i patrijaršijska crkva, dvorac i park izgrađeni 1764. godine, zaštićeni kao nacionalni kulturni lokalitet. Sve ovo predstavlja jedinstvenu i raznovrsnu bazu za opštinske turističke proizvode. Opština Erdut ima 18 registrovanih porodičnih gazdinstava koja se bave pružanjem turističkih usluga, a godišnje ga poseti preko 150.000 turista.

Projektne aktivnosti su osmišljene da stvore turističku ponudu za slepe i slabovide osobe. Kroz inovativni pristup turizmu slepe i slabovide osobe kao i drug turisti moći će saznati više o opštini Erdut, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji. Opštinski resursi su uzeti u obzir i valorizovani u izradi sveobuhvatnog razvoja opštine.