O PROJEKTU VISITUS – SAŽETAK PROJEKTA

Osječko-baranjska županija u Hrvatskoj i Zapadnobački okrug u Srbiji imaju bogat turistički potencijal koji je nedovoljno prepoznat i nedovoljno iskorišćen. Tačnije, turistička ponuda nije prilagođena osobama sa oštećenim vidom i slepilom, što je rezultiralo isključenjem ove grupe osoba sa invaliditetom iz bogate turističke ponude ovog područja koju karakteriše prirodna i kulturna baština, stanovništvo multietničke strukture i veliki broj tradicionalnih kulturnih događaja.

Projekat VISITUS zasniva se na principu inkluzije, omogućujući slepim i slabovidim osobama da u potpunosti učestvuju u novo dizajniranoj turističkoj ponudi i principu primene modernih rešenja i naprednih IC tehnologija koje će omogućiti slepim i slabovidim osobama da koriste novu turističku ponudu u punom kapacitetu.

Osnovni cilj projekta je stvaranje preduslova za razvoj turizma u ciljnom prekograničnom području kroz diversifikaciju turističke ponude, omogućavajući slepim i slabovidim osobama da učestvuju u njoj. Kao rezultat toga, stvoriće se nova turistička ponuda prilagođena specifičnim potrebama slepih i slabovidih lica.

Neki od glavnih rezultata

projekta uključuju:

Izrađen akcioni plan

Organizovane promo
ture, itd.

Mapiranje zajedničkih
turističkih ruta

Sprovedena sveobuhvatna
medijska kampanja

Kreirani specijalizovani alati
koji koriste napredne IC tehnologije

Održavanje sastanaka sa udruženjima slepih i slabovidih osoba i sa turističkim agencijama i organizacijama

Sprovedene obuke za turističke radnike