INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA

Institut ekonomskih nauka (IEN) ima preko 60 godina iskustva u doprinosu naučno – istraživačkoj delatnosti i preporukama za politike u različitim oblastima ekonomije. Glavne oblasti istraživanja su: makroekonomija, mikroekonomija, regionalni ekonomski razvoj i razvojne studije uopšte. IEN se bavi i konsultantskim i edukativnim aktivnostima vezanim za modernu poslovnu ekonomiju, menadžment, marketing, turizam, preduzetništvo, finansije i bankarstvo. IEN ima pet odeljenja: Osnovna ekonomska istraživanja, Strateška istraživanja, Međunarodna saradnja, Konsalting i Menadžerska informatika. Zapošljava 30 istraživača i drugo administrativno osoblje. IEN ima veliko iskustvo u obavljanju istraživanja, proceni potreba i kreiranju nacionalnih i lokalnih strategija.

IEN je realizovao dva projekta od posebnog značaja za projekat VISITUS – Strategija razvoja turizma Beograda (2008) i Uspostavljanje i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije (2009). Realizacija Strategije razvoja turizma Beograda obuhvatila je procenu turističkog razvoja Beograda, strateške pozicije i perspektive razvoja, modele rasta i skup strateških i operativnih preporuka za kreatore politike. Osnovni cilj Strategije za uspostavljanje i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije bio je da se identifikuju ključne vrednosti brenda Srbije, odredi željena pozicija zemlje u javnosti, optimizuju elementi marketinga i brendiranja, definiše komunikacioni plan i stvori osnova za strateške odluke važne za razvoj nacionalnog brenda u smislu razvoja institucionalnog okvira.

IEN ima veoma intenzivnu međunarodnu i regionalnu saradnju, posebno u regionu zapadnog Balkana. Članica je SEEA (Udruženje ekonomskih instituta jugoistočne Evrope) koja okuplja 6 instituta u oblasti ekonomije iz regiona zapadnog Balkana.