GRAD SOMBOR

Grad Sombor kao jedinica lokalne samouprave predstavlja administrativni centar Zapadnobačkog okruga, koji obuhvata opštine Apatin, Odžaci i Kula (u daljem tekstu: Grad). Kao javni entitet, glavne aktivnosti Grada su regulisane Statutom i kao takve su neprofitne. Gradska uprava je podeljena na organizacione jedinice. Aktivnosti koje se odnose na tematske kompetencije i iskustva vezana za VISITUS projekat izvode nadležna gradska odeljenja, a pre svega onih koji se bave: podrškom u pripremi i sprovođenju projekata, razvoju turizma i socijalne i zdravstvene zaštite.

Sombor sufinansira različite projekte humanitarnih NVO i udruženja uključenih u društvene aktivnosti kroz različite oblike podrške osobama sa posebnim potrebama. Stoga, Sombor ima potrebne nadležnosti i kapacitete za implementaciju Projekta. Uspostavljena je uspešna i kontinuirana saradnja sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom i Udruženjem slepih i slabovidih, kao i sa turističkim organizacijama i agencijama u Somboru i Zapadnobačkom okrugu.

Projektne aktivnosti su osmišljene da odgovore na izazove sa kojima se suočava populacija slepih i slabovidih osoba na potpuno nov način. Štaviše, saradnja sa zainteresovanim stranama (udruženja koja okupljaju članove ciljne grupe, turističke i kulturne organizacije) biće ojačana i proširena na celu oblast Projekta. Projekat će doprineti socijalnoj uključenosti glavne ciljne grupe. Bogati turistički potencijal regiona i turistička infrastruktura, poboljšani i posebno osmišljeni u skladu sa potrebama ciljne grupe obogatiće turističku ponudu Grada Sombora i Zapadnobačkog okruga, približavajući je nivou evropskih standarda. S obzirom na kompetencije relevantne za projekat i opisano iskustvo u podršci populaciji slepih i slabovidih osoba, Sombor ima kapacitet za ulogu vodećeg partnera.