OBUHVAT PROJEKTA

Osnovni pristup koji se primjenjuje u projektu VISITUS je holistički. Kako se ciljna skupina sastoji od slijepih i slabovidnih osoba, kao i njihovih pratitelja (članova obitelji i prijatelja), projekt se temelji na načelu inkluzije. Stoga je bitno obuhvatiti postojeća pitanja diskriminacije prema ciljnoj skupini projekta, što će im omogućiti da u potpunosti sudjeluju u novostvorenoj turističkoj ponudi unutar programskog područja. U pristupačnom turizmu, ovaj je pristup nužan i predstavlja korak prema inovacijama. Specijalizirani alati koji koriste napredne informacione tehnologije dostupne osobama koje će ih koristiti, omogućit će im da u potpunosti iskoriste novu turističku ponudu.

Glavni izazov u programskom području je nedovoljna dostupnost turističke ponude osobama koje su angažirane u udrugama slijepih i slabovdnih, što je rezultiralo isključivanjem ove skupine osoba s invaliditetom iz bogate turističke ponude programskog područja. Taj problem još je veći uslijed činjenice da postoji relativno niska svijest o potrebama i problemima slijepih i slabovidnih osoba. Obogaćivanjem turističke ponude osobama s invaliditetom, njihovim pratiteljima i obiteljima ostvarit će se i uključivanje određene skupine osoba s invaliditetom.

Kroz inovativnu i pristupačnu turističku ponudu, slijepi i slabovidni će moći uživati u više sadržaja u pograničnoj regiji. Potencijali općina Sombor i Erdut su dosljedni i prirodno stvaraju jedinstvenu turističku destinaciju koja, uz prilagodbe, može omogućiti uključivanje ovih osoba, nudeći im bogato iskustvo i uživanje u atrakcijama kroz druga osjetila kao što su sluh, dodir ili miris. Razvijanjem zajedničke turističke ponude prilagođene slijepima ova regija mogla bi postati konkurentnija i priznata kao europska turistička destinacija.