INSTITUT EKONOMSKIH ZNANOSTI

Institut ekonomskih znanosti (IES) ima 60 godina dugu tradiciju značajnog doprinosa istraživanjima i savjetima u različitim područjima gospodarstva. Glavna područja istraživanja su: makroekonomija, mikroekonomija, regionalni ekonomski razvoj i razvojne studije općenito. IES se također bavi savjetodavnim, i edukacijskim aktivnostima vezanim uz suvremenu poslovnu ekonomiju, menadžment, marketing, turizam, poduzetništvo, financije i bankarstvo. IES ima pet odjela: Osnovna ekonomska istraživanja, Strateška istraživanja, Međunarodna suradnja, Savjetovanje i Menadžerska informatika. Zapošljava 30 istraživača i drugog administrativnog osoblja. IES ima veliko iskustvo u provedbi anketnih isrtraživanja, procjeni potreba i izradi nacionalnih i lokalnih strategija.

IES je realizirao dva projekta od posebnog značaja za ovaj projektni prijedlog – Strategija razvoja turizma u Beogradu (2008.), te Uspostava i pozicioniranje nacionalnog branda Srbije (2009). Realizacija Strategije razvoja turizma Beograda obuhvatila je procjenu turističkog razvoja Beograda, strateške pozicije i perspektive razvoja, modele rasta i skup strateških i operativnih preporuka za kreatore politike. Osnovni cilj Strategije uspostave i pozicioniranja nacionalnog branda Srbije bio je identificirati ključne vrijednosti brenda Srbije, odrediti željenu poziciju zemlje u javnosti, optimizirati elemente marketinga i brandinga, definirati komunikacijski plan i uspostaviti osnovu za strateške odluke važne za razvoj nacionalnog branda u smislu razvoja institucionalnog okvira.

IES ima vrlo intenzivnu međunarodnu i regionalnu suradnju, posebno u regiji Zapadnog Balkana. Članica je SEEA (Udruga ekonomskih instituta jugoistočne Europe) koja okuplja 6 instituta u području ekonomije iz regije Zapadnog Balkana.