GRAD SOMBOR

Grad Sombor kao jedinica lokalne samouprave predstavlja administrativno središte Zapadnobačkog okruga, a obuhvaća općine Apatin, Odžaci i Kula (u daljnjem tekstu: Grad). Imajući u vidu karakter javne institucije, glavne djelatnosti Grada regulirane su Statutom i kao takve su neprofitne. Gradska uprava je podijeljena na unutarnje ustrojstvene jedinice. Aktivnosti koje se odnose na tematske kompetencije i iskustva vezana uz projekt VISITUS izvode nadležni gradski odjeli, prvenstveno oni koji se bave: podrškom u pripremi i provedbi projekata, razvoju turizma i socijalne i zdravstvene zaštite.

Grad sufinancira različite projekte humanitarnih udruga i udruga uključenih u društvene aktivnosti kroz različite oblike potpore osobama s posebnim potrebama. Stoga Grad ima potrebne kompetencije i kapacitete za provedbu Projekta. Uspostavljena je uspješna i kontinuirana suradnja s Centrom za samostalni život osoba s invaliditetom i Udrugom slijepih, te turističkim organizacijama i agencijama u Gradu i Zapadnobačkom okrugu.

Projektne aktivnosti osmišljene su kako bi odgovorile na izazove s kojima se suočava populacija slijepih i slabovidnih osoba na potpuno nov način. Štoviše, suradnja s dionicima (udruge koje okupljaju članove ciljne skupine, turističke i kulturne organizacije) će se ojačati i proširiti na cijelo područje Projekta. Projekt će doprinijeti socijalnoj uključenosti glavne ciljne skupine. Bogati turistički potencijal regije i turistička infrastruktura, poboljšana i posebno osmišljena u skladu s potrebama ciljne skupine obogatit će turističku ponudu Grada Sombora i zapadne Bačke, približavajući je razini europskih standarda. S obzirom na kompetencije relevantne za projekt i opisano iskustvo u podržavanju populacije slijepih i slabovidnih osoba, Sombor ima kapacitet za obavljanje uloge vodećeg projektnog partnera.